Synonymer.no

springende

Meningsgruppe: 1

avvekslende

dilettantisk

flat

fluktuerende

flyktig

foranderlig

grunn

halvfordøyd

hovedsak

hvileløs

kursorisk

labil

lett

lettbent

lettvint

løselig

med harelabb

omskiftelig

omtumlet

opp og ned

overfladisk

periferisk

skiftende

spredt

springende punkt

summarisk

tynn

uberegnelig

ufullstendig

ujevn

upålitelig

urolig

ustabil

ustadig

utadvendt

utvendig

variabel

varierende


Andre relevante treff:

springende punkt

fremspringende
© Wild Wild Web 2012