Synonymer.no

spredt

Meningsgruppe: 1

adskilt

amorf

avgrenset

delt

desentralisert

differensiert

diffus

dilettantisk

distribuert

dividert

enkeltvis

fin

flat

flyktig

for alle vinder

fordelt

formløs

forskjellig

fraksjonert

glissen

grann

grasil

grisgrendt

grissen

grunn

halvfordøyd

her og der

hist og her

isolert

kløyvd

kursorisk

lett

lettbent

lettvint

loddet ut

lokal

løselig

med harelabb

oppdelt

overfladisk

passim

periferisk

porsjonert

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

splittet

sporadisk

spredte

springende

stedvis

stykket opp

summarisk

tildelt

tilmålt

tynn

ufullstendig

uregelmessig

usymmetrisk

utadvendt

utdelt

utvendig

åpen

Meningsgruppe: 2

enslig

Meningsgruppe: 3

kaleidoskopisk

kastete

omskiftelig

uberegnelig

ujevn

variabel

varierende


Andre relevante treff:

spredte

atspredt

atspredthet

tankespredt
© Wild Wild Web 2012