Synonymer.no

splittet

Meningsgruppe: 1

adskilt

avgrenset

delt

desentralisert

differensiert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

porsjonert

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

spredt

stykket opp

tildelt

tilmålt

utdelt
© Wild Wild Web 2012