Synonymer.no

splittelse

Meningsgruppe: 1

analyse

antitese

atskillelse

atspredelse

brudd

brytning

delte meninger

diskrepans

diskusjon

dissens

dissidens

diversitet

egling

fraksjonsdannelse

friksjon

kjefting

konflikt

kontrast

krangel

kritikk

kverulering

meningsforskjell

misforståelse

misstemning

motpol

motsetning

motsigelse

motstykke

munnhuggeri

paradoks

polaritet

selvmotsigelse

skisma

splid

splidaktighet

spredning

sprengning

strid

stridsspørsmål

tonus

turgor

tvedrakt

uenighet

uoverensstemmelse

utskelling

Meningsgruppe: 2

apartheid
© Wild Wild Web 2012