Synonymer.no

splitte

Meningsgruppe: 1

aptere

atskille

atspre

avdele

avgrense

avvise

befri

berøve

bifurkere

bleige

bløye

bolke

bre

breisle

bryte

bryte ned

dekomponere

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

dismembrere

dissosiere

distribuere

dividere

drive på flukt

drysse

flise

flise opp

fordele

fordrive

forutsette

fraksjonere

frata

gjendrive

gjenstå

halvere

hamle

holde ut fra hverandre

hugge

i behold

ikke stå tilbake

ikke være underlegen

inndele

isolere

kappe

kaste tilbake

klare

kløve

kløyve

knuse

kunne måle seg med

lemme opp

løsrive

minnes

oppdele

oppløse

partere

petre

porsjonere ut

reflektere

rive opp

segmentere

segregere

sektorisere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skive

skjelne

sky

slå tilbake

sondre

sortere

spalte

splintre

spre

sprenge

stykke opp

stykke ut

stå tilbake

søndre

tenke tilbake på

til overs

tildele

tilmåle

utdele

utlodde

utparsellere

utskifte

utstykke

utvide

vike tilbake for

vise tilbake til

være konkurransedyktig

Meningsgruppe: 2

bannlyse


Andre relevante treff:

splittet

splitter

splittelse

splitter gærn

splitter pine gal
© Wild Wild Web 2012