Synonymer.no

spilt

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

død

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fyre for kråkene

fåfengt

gagnløs

hensiktsløs

håpløs

ineffektiv

nytteløs

omsonst

overflødig

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

til fånyttes

til ingen nytte

ubrukelig

ulønnsom

unyttig

unødig

unødvendig

virkningsløs


Andre relevante treff:

spiltau

oppspilt

spilt møye

spilt et puss

oppspilthet
© Wild Wild Web 2012