Synonymer.no

spesifisere

Meningsgruppe: 1

antyde

berøre

bringe

nevne

Meningsgruppe: 2

anføre

angi

benevne

betegne

fortelle

førnevnte

navngi

nevnte

oppgi

påpeke

regne opp

samme

si

uttale

vedkomme

ytre

Meningsgruppe: 3

begrense

bestemme

definere

fastsette

fastslå

fiksere

forklare

fremheve

klarlegge

poengtere

presisere

understreke

utheve
© Wild Wild Web 2012