Synonymer.no

sperre

Meningsgruppe: 1

aksel

arkitrav

barre

bete

bjelke

bom

brand

bærebjelke

bølge

drager

epistyl

forhindring

grunnsvill

hamle opp med en

hefte

hemning

hemsko

hevarm

hindring

holde en i sjakk

holde en stangen

holme

kursivere

lekte

list

løftearm

mast

motstå

mønsås

raft

raje

rim

skranke

skråbjelke

skråstøtte

skåte

sleis

slind

slisk

sliske

spak

spett

spildre

sprot

sprøtt

spø

stang

staur

stokk

støtte

svill

sville

syll

takbjelke

takås

toppsvill

trempel

tro

trøe

tverrbjelke

tverrtre

ulempe

vagle

vektstang

vol

våg

ås

Meningsgruppe: 2

avgrensning

Meningsgruppe: 3

arrestere

avblåse

avbryte

avskjære

avsperre

avstenge

barrikadere

blokkere

bolte

bomme

bringe til opphør

demme opp for

ende

gjøre slutt på

hindre

holde

kutte ut

lukke

låse

mure igjen

nedlegge

obstruere

sette bom for

sette en stopper for

slutte

stanse

stemme

stenge

stille

stoppe til

Meningsgruppe: 4

fylle


Andre relevante treff:

sperret

avsperre

sperre inne

sperre øynene opp

få til å sperre øynene opp
© Wild Wild Web 2012