Synonymer.no

spenne over

Meningsgruppe: 1

anspenne

bake inn

bestå av

betydelig

bære i sitt kjød

dekke inn

favne

favne om

forme

fyldig

gjennomgripende

grundig

holde

inkludere

inklusive

innbefatte

innbefattet

innebære

inneholde

inneslutte

mangesidig

nære

omfangsrik

omfatte

omfattende

regne med

romme

slutte

spenne av

spenne ut

spile ut

stor

ta med

telle

utvide

vid

Meningsgruppe: 2

gjemme
© Wild Wild Web 2012