Synonymer.no

sparsom

Meningsgruppe: 1

asketisk

avpillet

bare skinn og

bare skinn og ben

begrenset

benete

beskjeden

blyg

dårlig

enkel

fattig

fordringsløs

forsiktig

forsiktig med penger

frugal

gjerrig

gnieraktig

grisk

grådig

i det små

ikke

ikke for flust

innfallen

innskrenket

innsunket

inntørket

karrig

knapp

knepen

knoklete

knuslete

kravløs

kummerlig

liten

mager

moderat

modest

måteholden

nau

nødtørftig

nøyeregnende

nøysom

pengepuger

pinaktig

pyntelig

påholden

radmager

ringe

selvutslettende

skarp

skinnmager

skral

skrinn

skrumpen

slunken

smal

smålig

smålåten

småtærende

snau

snever

spar

sparsomme

sparsommelig

spartansk

stille

tarvelig

tilbakeholden

trang

tynn

uanselig

ubetydelig

ufruktbar

underernært

unnselig

upretensiøs

uskyldig

uthungret

utilstrekkelig

uttært

vanskelig

ydmyk

økonomisk


Andre relevante treff:

sparsomme

sparsomhet

sparsommelig

sparsommelighet
© Wild Wild Web 2012