Synonymer.no

spalting

Meningsgruppe: 1

avgrensing

deling

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

analyse

undersøkelse

Meningsgruppe: 3

atomspalting

fisjon


Andre relevante treff:

atomspalting
© Wild Wild Web 2012