Synonymer.no

spalte

Meningsgruppe: 1

analysere

angripe

apartheid

apertur

aptere

atskille

atskillelse

avdele

avgrense

avtrekk

befri

berøve

bifurkere

bleige

bløye

bløyge

bolke

bor

bre

bresje

bryte

bryte ned

dekomponere

dele

desentralisere

differensiere

disintegrere

diskriminere

dismembrere

dissosiere

distinksjon

distribuere

divergens

dividere

etse

fissur

flenge

flise

flise opp

fordele

fordrive

forskjell

fortære

fraksjonere

frata

gap

gatt

gjel

gjerde

glap

glenne

glipe

glove

glugge

gløtt

grense

halvere

holde ut fra hverandre

hugge

hull

ilegg

inndele

innfallsport

innsnitt

isolere

juv

kappe

kile

klare

klove

kløft

kløve

kløyve

knuse

lemme opp

ljore

lysning

løse

løsrive

mellomrom

munning

munnstykke

oppdele

oppløse

partere

passasje

petre

pore

porsjonere ut

rauv

ravine

revne

risse

rive opp

råk

segmentere

segregasjon

segregere

sektorisere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skive

skjelne

skorte

skranke

skår

slisse

slukt

sluse

slå tilbake

smelte

smette

smotte

sondre

sondring

sortere

splitt

splitte

splittelse

spre

sprekk

sprenge

sprunge

stykke opp

stykke ut

søndre

tildele

tilmåle

utdele

utlodde

utparsellere

utskifte

utstykke

utvide

vak

ventil

vindu

åpning

Meningsgruppe: 2

brist

Meningsgruppe: 3

kolonne

rad

rubrikk


Andre relevante treff:

spaltet
© Wild Wild Web 2012