Synonymer.no

spørre

Meningsgruppe: 1

andra

anholde

anmode

anrope

appellere

ase

be

begjære

besøke

betle

bønnfalle

eksaminere

erkyndige seg

forespørre

forhøre

frege

fritte ut

godsnakke med

grave

gå i forbønn

hale ut av

henstille

henvende

henvende seg

henvende seg til

holde bønn

høre

interpellere

intervjue

kave

kjase

konsultere

mane

mase

nau-be

nedbe

nedkalle

nøde

oppfordre

presse

pumpe

rådføre seg med

rådspørre

stime

streve

supplikere

søke

tigge

tilskynde

trygle

tvinge svar ut av

utbe seg

ønske

Meningsgruppe: 2

avhøre

Meningsgruppe: 3

bero på

det vil tiden vise

erfare

få vite

komme an på

ryktes

spørre seg selv

spørres

undre


Andre relevante treff:

spørres

spørre ut

utspørre

spørrelysten

forespørre

rådspørre

spørre seg selv

etterspørre

spørreundersøkelse
© Wild Wild Web 2012