Synonymer.no

spå

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

alarmere

anta

antyde

bebude

bedyre

beregne

bety

binde

binde seg til

forespeile

forestille seg

forjette

forkynne

formode

forplikte seg til

forsikre

forutse

forutsi

forvente

garantere

gi tilsagn om

gjøre regning med

gå ut fra

håpe

love

melde

minne om

oppfatte

profetere

prognostisere

påta

rapportere

regne med

røpe

se ut som

si fra

signalisere

stille i utsikt

stole på

ta

tale for

tilby

tilsi

tippe

tipse

tyde på

underrette

utlove dusør

vare

varsku

varsle

vedde

velte

vitne om

være forberedt på

være tegn på

Meningsgruppe: 2

agitere


Andre relevante treff:

spådom

spå om

spåmann

spåkvinne

sannspådd

ildspåsetter

værspådommer

håndspålegger

håndspåleggelse
© Wild Wild Web 2012