Synonymer.no

sone

Meningsgruppe: 1

anpart

areal

atom

avdeling

avsnitt

belte

bestanddel

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

bøte

del

detalj

domene

egn

element

enemerker

enhet

etappe

faktor

felt

fraksjon

gebet

himmelstrøk

ingrediens

jordvidde

kant

komponent

konstituent

land

landskap

ledd

mark

modul

moment

motti

nomos

område

part

parti

partikkel

passasje

provins

region

reservat

revir

segment

seksjon

sektor

sted

strekning

strøk

stump

takson

terreng

territorium

trakt

utdrag

utmål

utsnitt

vald

verden

Meningsgruppe: 2

distrikt

Meningsgruppe: 3

angre

gjøre bot

lide

pønitere

svi


Andre relevante treff:

sonett

avsone

utsone

amasone

forsone

personer

dissonere

personell

faresone

forsonende

amasoneaktig

garnisonere

i faresonen

erogen sone

forsone seg med

interpersonell

standspersoner

antipersonellmine

sykehuspersonell
© Wild Wild Web 2012