Synonymer.no

sondring

Meningsgruppe: 1

apartheid

atskillelse

avgrensing

dele

desentralisering

differensiering

distinksjon

distribusjon

divergens

divisjon

fordeling

forskjell

fraksjonering

gjerde

grense

inndeling

kløft

løsrivelse

oppstykking

segregasjon

separasjon

skill

skille

skilles

skranke

spalte

spalting

splittelse

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling


Andre relevante treff:

avsondring
© Wild Wild Web 2012