Synonymer.no

somme

Meningsgruppe: 1

all verden

alle

bestemte

de

en

en av ti

en brøkdel

en del

en håndfull

en og annen

enkelte

et fåtall

et par

folk

fåtallig

ikke mange

lite antall

man

mange

mindretall

noen

sparsomme

spredte

vi

visse


Andre relevante treff:

sommel

sommer

sommerhus

consommé

sommerfugl

sommervarme

somme tider

sparsomme

midtsommer

kjedsommelig

sparsommelig

langsommelig

møysommelig

fredsommelig

fruktsommelig

nattsommerfugl

sparsommelighet

midtsommersbål

til kjedsommelighet
© Wild Wild Web 2012