Synonymer.no

som regel

Meningsgruppe: 1

alle tider

allmenn

alminnelig

altid

anordning

atter og atter

bestandig

bestemmelse

daglig

dagligdags

fast takst

felles

flittig

for alle

for det meste

for mye

forordning

forskrift

fortrinnsvis

fremherskende

gang på gang

gangbar

generell

gjengs

gjennomgå

gjennomgående

gjennomsnittlig

gjentatte ganger

gjerne

habituell

helst

hovedsakelig

hverdagskost

hverdagslig

hvermannseie

hyppig

i alminnelighet

i det store og hele

i ett kjør

i overkant

i regelen

idelig

ikke sjelden

instruks

jamt og samt

jevn

jevnlig

jevnt over

kurant

landsomfattende

lov

mangen gang

mer enn en gang

mest

mye

normal

normalt

offentlig

ofte

oftest

ordinær

overdose

overveiende

regelmessig

reglement

regulativ

rett som det er

rutinemessig

sedvanlig

sedvanligvis

sent og tidlig

stadig

stadig vekk

statutt

stort sett

stående

svevende

tilvant

titt

uavlatelig

ubestemt

universell

ustanselig

utbredt

vag

vanlig

vanligvis

vedtekt

vesentlig

Meningsgruppe: 2

atskillig
© Wild Wild Web 2012