Synonymer.no

som en saltstøtte

Meningsgruppe: 1

avgjort

døv og blind

fast

fastholdt

fastlåst

fastspikret

forsteinet

forstenet

glassaktig

handikappet

hard

holdt igjen

immobil

kompromissløs

lemster

låst

med integritet

rolig

sta

stabil

stanset

stasjonær

stille

stillestående

stiv

stoppet

strandet

strittende

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

urokkelig

urørlig

valen

værfast

Meningsgruppe: 2

bestemt
© Wild Wild Web 2012