Synonymer.no

som å snakke til veggen

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fåfengt

gagnløs

håpløs

nytteløs

omsonst

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

spilt

til fånyttes

til ingen nytte

ulønnsom

unyttig

virkningsløs
© Wild Wild Web 2012