Synonymer.no

som

Meningsgruppe: 1

da

der

hvilken

hvilket

i likhet med

i samme øyeblikk som

idet

lignende

lik

lik som

likesom

mens

nettopp som

på linje med

samtidig med

samtidig med at

sic

så lenge

tilsvarende det at

à la

Meningsgruppe: 2

ettersom


Andre relevante treff:

somt

somme

somle

sommer

sommel

som ny

som var

somlete

som ild

ilsom

ensom

som svar

som før

sombrero

som voks

somatisk

ensomt

som gave

som baby

morsom

som

somlekopp

somnambul

noksom

lissom

sommerhus

liksom

grusom

somnolent

brysom

aktsom

som fluer

som regel

som smurt

varsom

som liten

selsom

jussom

som kjent

dersom

grusomt

som ligner

som vanlig

sommerfugl

som ligger

som sådan

som en lek

som hjemme

som ellers

ensomhet

som et lyn

som kallet

somle bort

som oftest

somme tider

nøysom

slitsom

som klippen

reddsom

som bestilt

som en gris

som følger

som en smed

pratsom

plagsom

som utgjort

lik som

som spikret

som snarest

som snakker

nennsom

langsom

likesom

tvilsom

voldsom

tenksom

tålsom

virksom

glemsom

følsom

vågsom

vaktsom

uaktsom

allosom

uveisom

sommervarme

sparsom

benksom

dipsoman

umorsom

folksom

beinsom

som en røyk

som godt var

som en drøm

som en bombe

morsomhet

som ikke kan

som tilskuer

varsomhet

grusomhet

som bare det

aktsomhet

consom

som ingenting

som et urverk

utvilsom

uvirksom

hjelpsom

ufølsom

strevsom

som i en sekk

sparsomme

som følge av

som en klokke

som forskyldt

just som

som en klippe

somnambulisme

less som

utålsom

lønnsom

smittsom

ettersom

snakksom

lest som

som er i gang

som en tønne

som kan styre

skyndsom

skånsom

late som

fryktsom

slik som

prøvsom

virksomhet

som kan tenkes

som ingen ting

dersom ikke

voldsomhet

utvilsomt

glemsomhet

som står pent

midtsommer

følsomhet

tålsomhet

som har ni liv

uaktsomhet

som i en drøm

som på nåler

som fot i hose

ufølsomt

sparsomhet

nennsomhet

åkke som

som et olja lyn

arbeidsom

som ild og vann

som en løpeild

som ikke legger

betenksom

som hakka møkk

som gir blaffen

som natt og dag

som

som ligger lavt

ulønnsom

omtenksom

som paddehatter

meddelsom

se ut som

virke som

synes som

skjemtsom

fryktsomhet

fredsommelig

som en tordensky

langsommelig

kjedsommelig

hjelpsomhet

sparsommelig

møysommelig

late som om

tynn som en

som før

som koster flesk

uvirksomhet

skånsomhet

som møllevinger

som i et eventyr

som følge av det

som skrift i sand

uken som var

som kan sine ting

som sild i tønne

som troll av eske

som sier seg selv

ubetenksom

umeddelsom

ta det som

som trommestikker

som gjelder livet

oppmerksom

miskunnsom

foretaksom

hva som helst

oppfinnsom

mistenksom

lysfølsom

skjønnsom

på liksom

besluttsom

småmorsom

brysomt arbeid

som aldri får nok

arbeidsomhet

som en saltstøtte

nattsommerfugl

som ikke gir brød

åkke som er

anse som tapt

som kjepper i hjul

hipp som happ

satt som mål

fruktsommelig

som lar seg gjøre

ha som fortrinn

det som trengs

som sunket i jorden

overfølsom

som ligger i luften

når som helst

nettopp som

som plommen i egget

klar som dagen

tvilsom sannhet

grov grusom

så vel som

ubesluttsom

fly som en vind

uskjønnsom

uoppmerksom

umistenksom

så mye som

sparsommelighet

som to dråper vann

som tilhører andre

som forbyr seg selv

landsomfattende

ikke som andre

hvem som helst

hvor som helst

midtsommersbål

som søker sin like

som et råttent egg

som gjør forskjell

som det sømmer seg

som fisken i vannet

oppmerksomhet

gå langsomt

rett som det er

som seg hør og bør

besluttsomhet

som står for døren

som henger med hodet

mistenksomhet

uoppmerksomt

som i en skruestikke

som lar seg rive med

arbeidsområde

som Alpens rose hvit

foretaksomhet

skjønnsomhet

så nær som

som ved et trylleslag

som ild i tørt gress

som det kan falle seg

illudere som

som går over skrevet

så sent som

som står til troende

som et annet menneske

klart som blekk

så godt som

den som bestemmer

som kommer ut på ett

som holder åpent hus

rett som det var

være aktsom

langsom og verdig

ettertenksom

sove som et barn

som sendt fra himmelen

tynn som en tråd

som står i særklasse

overfølsomhet

som går med skylapper

som plaster på såret

hvit som et laken

som det ikke er bunn i

tynn som ei tråd

som taler for seg selv

tvilsom kompliment

uoppmerksomhet

som ikke kan repareres

som er innen rekkevidde

late som om man er

som har ånden over seg

som har en høy stjerne

som lyn fra klar himmel

som ligger i grenseland

være nøysom

som hakka møkk

som en løpeild

som har noe på hjernen

som har ti tommeltotter

som det går frasagn om

som slår alle rekorder

som en torn i øyet på

ting som tyder på

det samme som

som å snakke til veggen

tankevirksomhet

komme som en bombe

distriktsområde

som en kan være bekjent

som konger og dronninger

som skutt ut av en kanon

verdensomspennende

som fatter seg i korthet

som ei katte i løpetida

lønn som fortjent

lobbyvirksomhet

som lus på en tjærekost

være som skapt for

svart som i en sekk

som ikke vokser på trær

som en søster eller bror

som har øynene på stilk

lønn som forskyldt

være varsom med

så tidlig som

den som lever får se

som arbeider på lang sikt

som ikke vet sin arme råd

sette som betingelse

som har et hjerte av stein

som om ingenting var hendt

som ikke har noe med saken

som ikke eier skam i livet

som sanden på havets bunn

som et lyn fra klar himmel

behandle som luft

forstå det som

som har dårlig ord på seg

fortone seg som

til kjedsommelighet

ikke det som heter

som en kan være bekjent av

som en lus mellom to negler

kjønnskromosom

som verken vet ut eller inn

stå for en som

som hører til dagens orden

så mye mer som

som ikke har nåla i veggen

som glimrer ved sitt fravær

som står skrevet utenpå en

vie oppmerksomhet

som glimrer med sitt fravær

som en lus på en tjærekost

komme som en bombe på

for så vidt som

oppfatte det som

som julekvelden på kjerringa

som står skrevet i stjernene

bli oppmerksom

som å skvette vann på gåsa

som kan styre sin begeistring

våt som en druknet katt

som går gjennom marg og bein

som ikke har til salt i maten

være som vann på gåsa

den som trekker i trådene

vise oppmerksomhet

som ikke gjør en katt fortred

som spiller på mange strenger

som flyter med melk og honning

ha som sin fremste egenskap

forvaltningsområde

ingen hvem som helst

som har en finger med i spillet

passe på som en smed

som ikke har funnet opp kruttet

virke som en rød klut på

som ikke legger to pinner i kors

selge som varmt hvetebrød

ku som har kalvet kun én gang

fjær som ble til fem høns

være oppmerksom

gjøre som én blir fortalt

på samme måte som

gjøre oppmerksom

komme som lyn fra klar himmel

som lar følelsene løpe av med seg

som ikke har noe med saken å gjøre

feil som kommer av forglemmelse

uskyldig som barn i mors liv

som ikke kan holde på en hemmelighet

ha som kjennemerke eller kjennetegn

komme som lyn fra klar himmel på

i samme øyeblikk som

være å forklare som

person som spaserer på strøket

som katten rundt den varme grøten

i gavnet så vel som i navnet

ha sin oppmerksomhet henvendt på

følelse for hva som er rett og galt

vise vedkommende oppmerksomhet

agiator.person som søker å lede folk ved smiger og appellerer til deres fordommer
© Wild Wild Web 2012