Synonymer.no

snekre sammen

Meningsgruppe: 1

klore

krasse

male

prege

skrive

Meningsgruppe: 2

forfatte

formulere

føre i pennen

kladde

konsipere

notere

sette opp

utferdige
© Wild Wild Web 2012