Synonymer.no

smittespredning

Meningsgruppe: 1

epidemi

farsott

sykdomsspredning
© Wild Wild Web 2012