Synonymer.no

smalsporet

Meningsgruppe: 1

begrenset

bornert

dogmatisk

doktrinær

eng

ensidig

ettersittende

farget

filistrøs

fordomsfull

i svart og hvitt

innskrenket

knapp

konvensjonell

kortsynt

monolateral

monoman

partisk

pedantisk

småskåren

snever

sneversynt

spissborgerlig

subjektiv

tendensiøs

tett

trang

trangsynt

uvariert
© Wild Wild Web 2012