Synonymer.no

slutte

Meningsgruppe: 1

arrestere

avblåse

avbryte

avgjøre

avskaffe

avskjedige

avskjære

avslutte

avsluttende

avsperre

avstå

avvikle

balansere

barrikadere

begi

besegle

betale

bli ferdig med

blokkere

bolte

bomme

bringe i havn

bringe til ende

danne baktropp

ebbe ut

ende

endelig

forbi

forfalle

forstumme

forstå

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

gi seg

gjennomføre

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre holdt

gjøre opp

gjøre slutt på

gå fra borde

gå i stå

gå inn

heve

holde

holde opp

høre opp

innstille

klare

koble ut

komme sist

konkludere

krone

kutte ut

legge inn årene

legge ned sluttsteinen

legge opp

legge siste hånd på

likvidere

lukke

lykte

låse

mure igjen

nedlegge

nok

oppheve

opphøre

opphørt

oppløse

ordne

pausere

punkt

punktum

runde av

saldere

selge

sette punktum

sette punktum for

siste

slutt

sperre

stagnere

stanse

stemme

stenge

stoppe

sule opp

ta slutt

terminere

tilendebringe

utgå

utløpe

Meningsgruppe: 2

avrunde

Meningsgruppe: 3

dedusere

utlede


Andre relevante treff:

sluttet

slutter

slutteri

sluttelig

avslutte

slutte med

omslutte

slutte til

beslutte

slutte inne

slutte fred

avsluttet

avsluttede

tilslutte

avsluttende

inneslutte

slutte seg til

innesluttet

gå mot slutten
© Wild Wild Web 2012