Synonymer.no

sluse

Meningsgruppe: 1

apertur

atkomst

avløp

avsnitt

avtrekk

bor

bresje

brevsprekk

del

dren

farvann

flake

gap

gatt

glap

glenne

glipe

glugge

gløtt

grøft

hull

ilegg

innfallsport

klare

kloakk

kulvert

ljore

luke

lysning

mellomrom

munning

munnstykke

os

passasje

pore

prang

renne

revne

risse

råk

rør

skår

sluk

smette

smotte

smug

spalte

sprekk

strede

vak

vei

veit

ventil

vindu

åpning
© Wild Wild Web 2012