Synonymer.no

slett ikke

Meningsgruppe: 1

absolutt

aldeles

bare

i det hele tatt

ja

overhodet

Meningsgruppe: 2

approksimativ

Meningsgruppe: 3

ingenlunde

langt ifra

nei

niks

på ingen måte
© Wild Wild Web 2012