Synonymer.no

slendrian

Meningsgruppe: 1

dagdriveri

dikkedarer

dovenskap

feil

illebefinnende

indolens

juks

kaos

last

lastverk

latmannsliv

latskap

lediggang

nøling

rot

sjuskeri

skjen

slapphet

sleiv

slinger

slinger i valsen

slurv

sluskeri

sløseri

sommel

unnaluring

unnasluntring

unote

ustøhet

uvane

uvesen

Meningsgruppe: 2

baratteri

Meningsgruppe: 3

gjenge

rutine

tralt

tredemølle

vane

vanegjengeri

Meningsgruppe: 4

atferd
© Wild Wild Web 2012