Synonymer.no

slavisk

Meningsgruppe: 1

automatisk

blind

blindt

i blinde

industriell

instinktivt

maskinell

maskinmessig

mekanisert

mekanisk

refleksmessig

robotaktig

sovende

tankeløs

tankeløst

ubevisst

ufrivillig

ureflektert

uselvstendig

uvilkårlig

vanemessig

viljeløs

viljesløst

Meningsgruppe: 2

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

hårfin

korrekt

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

stringent

tro

utførlig

à point
© Wild Wild Web 2012