Synonymer.no

slå tilbake

Meningsgruppe: 1

avbøte

avfeie

avkrefte

avlede

avsanne

avslå

avvende

avverge

avvise

bestride

betakke seg

bite av

dementere

drive på flukt

forebygge

forhindre

forkaste

fornekte

forpurre

forsmå

forutsette

frabe seg

gi kurven

gjendrive

gjenstå

gjøre arveløs

hamle

hindre

holde borte

i behold

ikke stå tilbake

ikke ville vite av

ikke være underlegen

imøtegå

kaste tilbake

komme i forkjøpet

kunne måle seg med

minnes

motbevise

motvirke

nekte

parere

redusere ad absurdum

reflektere

refusere

refutere

si nei

sky

slå en pæl igjennom

splitte

stå tilbake

tenke tilbake på

til overs

tilbakevise

unngå

utelukke

vike tilbake for

vise bort

vise tilbake til

vise vinterveien

vrake

være konkurransedyktig

Meningsgruppe: 2

dele

Meningsgruppe: 3

att

att å bak

attende

tilbake

Meningsgruppe: 4

behøve

bruke

det som trengs

fattig

fortrenge

jage på flukt

klemme

mangle

mase

nok

trenge

trenge inn på

trenge tilbake

trengende

trengt

trykke

undertrykke

utsatt
© Wild Wild Web 2012