Synonymer.no

slå til

Meningsgruppe: 1

adlyde

adoptere

akseptere

anerkjenne

anta

attestere

bedyre

beedige

befeste

begi seg

bejae

bekrefte

bekrefte seg

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bli virkelighet

bære til

endog

erkjenne

etterkomme

finne

finne seg i

forlate

forsikre

forsone seg med

fullbyrdes

fylle

gi på båten

gjennomføre

godkjenne

godta

gå i oppfyllelse

gå inn på

gå med på

holde

holde stikk

honorere

imøtekomme

innrømme

konfirmere

la i stikken

motta

oppfylle

oppfylles

parafere

ratifisere

sanksjonere

sanne

selv

si ja til

skje

skje fyllest

stadfeste

svike

svikte

ta til følge

ta vedkommende på ordet

takke ja til

tilfredsstille

trekk

tro på

vedta

verifisere

vidimere

virkeliggjøre

vitne

Meningsgruppe: 2

avfinne seg med


Andre relevante treff:

slå tilbake

slå til ridder

slå til lyd for
© Wild Wild Web 2012