Synonymer.no

slå takten

Meningsgruppe: 1

angi

antyde

anvise

avmerke

avsette

betegne

fremheve

indikere

krysse av

markere

merke

notere

poengtere

påpeke

tilkjennegi

vise
© Wild Wild Web 2012