Synonymer.no

slå seg sammen

Meningsgruppe: 1

alliere

amalgamere

bli med

forbinde

forene

forene seg

forlike

formæle

fusjonere

gjøre enig

gå opp i en høyere enhet

innforlive

innlemme

knytte

koble

kombinere

kople

liere

make

pare

sambinde

samene

samle

sammenføye

sette

slutte seg til

slå lag

slå sammen

spleise

støte sammen

støte til

sveise

vie

vokse sammen
© Wild Wild Web 2012