Synonymer.no

slå fast

Meningsgruppe: 1

angi

erklære

erklært

forkynne

forsikre

hevde

kunngjøre

meddele

melde

offentliggjøre

si

tilkjennegi

uttale

vitne

Meningsgruppe: 2

avgjøre

Meningsgruppe: 3

fastslå

fremheve

gjøre oppmerksom på

konstatere

nevne

poengtere

påpeke

sette fingeren på

trekke frem

vise til
© Wild Wild Web 2012