Synonymer.no

skylde

Meningsgruppe: 1

angi

anklage

anrette

anstifte

attribuere

avføde

avgå

avle

avstedkomme

bebreide

berede

bero på

beskylde

beskylde for

bevirke

bibringe

bunne i

foranledige

foregi

forvolde

forårsake

fratre

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi støtet til

gjennom

gjøre

ha å takke for

henge sammen med

i kraft av

klage

komme av

kunne tilskrives

kunne tilskrives

medføre

måtte sees på bakgrunn av

provosere

på grunn av

påberope seg

pådutte

påføre

rette en takk til

si

si takk

sikte

skaffe

skape

skylde på

skyldes

slutte

stamme fra

stifte

takke

takke av

takke for seg

takket være

tilføye

tillegge

tilskrive

tiltale

vekke

volde

voldes av

være diktert av

være forårsaket av

være skyld i

være å forklare som

være å takke

være årsak til

Meningsgruppe: 2

bero


Andre relevante treff:

skyldes

beskylde

skylde

forskylde

unnskylde

beskylde for

unnskyldende

unnskyldelig

unnskylde seg

unnskylde seg med

indirekte beskylde
© Wild Wild Web 2012