Synonymer.no

skurring

Meningsgruppe: 1

disharmoni

diskordans

dissonans

kakofoni

kattemusikk

katzenjammer

lyd

mislyd

ulyd

ulåt
© Wild Wild Web 2012