Synonymer.no

skrupuløs

Meningsgruppe: 1

akkurat

bra

disiplinert

hederlig

inngående

jevnlig

metodisk

nidkjær

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omsorgsfull

ordentlig

passe på som en smed

pertentlig

planmessig

presis

punktlig

påpasselig

redelig

regelmessig

regelrett

rettlinjet

rettskaffen

rigorøs

ryddig

samvittighetsfull

sirlig

skapelig

skarp

skikkelig

systematisk

til fulle

til punkt og prikke

ærlig

Meningsgruppe: 2

besværlig

kjedelig

lei

pinlig
© Wild Wild Web 2012