Synonymer.no

skru ned

Meningsgruppe: 1

avdempe

avkjøle

avskjerme

avskrive

avspenne

begrense

beklippe

berolige

beskranke

betvinge

blende

bremse

deeskalere

degradere

demme

dempe

dempet

desimere

dimme

dulme

dysse ned

døyve

formilde

forminske

forringe

hemme

innskrenke

isolere

kjøle

kjølne

kjøve

knappe av

knappe av på

korte ned på

krympe

kutte

kveve

legge en demper på

lindre

megle

mildne

minske

mitigere

moderere

modifisere

motvirke

nedbetale

nedsette

nedskalere

nedskrive

nedstemme

nedtrappe

pasifisere

redusere

roe

saktne

senke

sette ned

slakke av

slakke på

slanke

slå av

slå av på

slå kaldt vann i blodet på

sordinere

stagge

stemme

stille

stilne

svekke

temme

temperere

trappe ned

tvinge

tynne

tøyle

undertrykke
© Wild Wild Web 2012