Synonymer.no

skrive av

Meningsgruppe: 1

avtrykke

doble

dubbe

dublere

duplisere

etterligne

etterplapre

fotografere

gjøre noe etter

hektografere

herme

imitere

kalkere

kopiere

mangfoldiggjøre

overføre

plagiere

planke

ta på kornet

trace
© Wild Wild Web 2012