Synonymer.no

skriften på veggen

Meningsgruppe: 1

admonisjon

advarsel

alvorsord

arbeid

aspekt

auspisier

auspisierpl

avhandling

bok

brosjyre

eksempel

flyveblad

forbud

forløper

formaning

forvarsel

hanegal

hefte

hint

jærtegn

lærdom

lærepenge

memento

mene tekel

omen

pamflett

profeti

publikasjon

påminnelse

påminning

reprimande

signal

skremmeskudd

skudd for baugen

spådom

symbol

tegn

tekst

tilrettevisning

traktat

trugsmål

trussel

varsel

varsku

vekker

verk

vink

Meningsgruppe: 2

hieroglyfer
© Wild Wild Web 2012