Synonymer.no

skranke

Meningsgruppe: 1

adskillelse

apartheid

atskillelse

avgrensning

barriere

barrikade

begrensning

beskytte

bolt

bom

dele

distinksjon

divergens

ekspedisjon

ende

forbehold

forhindring

forskjell

forsvare

gjerde

grense

hefte

hemning

hemsko

hinder

hindring

innskrenkning

kant

kløft

korsvei

limit

limitasjon

rand

reduksjon

rekkverk

restriksjon

segregasjon

skille

skillevei

skåte

slå

sondring

spalte

sperre

sperring

splittelse

stengsel

stopper

strek

tre i skranken for

ulempe

ytterkant

Meningsgruppe: 2

disk

Meningsgruppe: 3

kontor

luke

offisin


Andre relevante treff:

beskranke

tre i skranken for
© Wild Wild Web 2012