Synonymer.no

skrøpelighet

Meningsgruppe: 1

akilleshæl

alderdom

angst

besvær

brekk

brist

brøst

byrde

defekt

drawback

fattigdom

feil

hake

handicap

handikap

helvete

knapphet

last

lidelse

lyte

mangel

minus

misdannelse

nød

pine

pinsel

plage

plett

skade

skavank

skort

skyggeside

smerte

sorg

svakhet

svakt punkt

svikt

svøpe

sykdom

tortur

ubehag

ufullkommenhet

ulempe

unote

uvane

ømt punkt

Meningsgruppe: 2

brest
© Wild Wild Web 2012