Synonymer.no

skrå

Meningsgruppe: 1

bortvise

bøye

de skrå bredder

diagonal

dossere

drikke

fordreid

forvridd

helle i seg

helle seg

helle ut

hellende

krysse

oblikk

på halv tolv

på siden

på skeive

på skjøns

på snei

scene

skeiv

skjev

skjære

skjøns

sla

slak

snei

sneie

snitte

teater

tendere

ulik

usymmetrisk

vindskeiv

vindskjev

Meningsgruppe: 2

baute


Andre relevante treff:

skrål

skråle

skråne

skråplan

skråning

skråstrek

skråsikker

skråbjelke

skråskjære

skråstøtte

skrå

skrå stilling

skråplanet

bakkeskråning

de skrå bredder

komme på skråplanet

lede ut på skråplanet
© Wild Wild Web 2012