Synonymer.no

skjerme

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forskåne

forsvare

frede

frelse

fri

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hevde

hjelpe

holde sin hånd over

håndheve

ivareta

konvoiere

live

lune

opprettholde

passe på

protesjere

sikre

skåne

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over


Andre relevante treff:

beskjerme

avskjerme
© Wild Wild Web 2012