Synonymer.no

skjelne

Meningsgruppe: 1

ane

annamme

atskille

avgrense

befri

berøve

besiktige

bli var

bolke

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

dissosiere

distingvere

distribuere

dividere

ense

erfare

erkjenne

fatte

fiksere

finne

fordele

fornemme

fraksjonere

frata

føle

gjøre en distinksjon

glane

glo

gløtte

holde ut fra hverandre

høre

iaktta

inndele

isolere

kikke

kjenne

klare

kløyve

kope

la øynene hvile på

løsrive

merke

myse

måpe

observere

oppdele

oppfatte

oppløse

persipere

plire

porsjonere ut

rette blikket mot

røyne

sanse

se

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skimte

skjele

skotte

skue

smake

sondre

sortere

spalte

splitte

spore

spre

stirre

stykke opp

stykke ut

ta i øyesyn

tildele

tilmåle

titte

utdele

utlodde

være

øyne

Meningsgruppe: 2

betrakte
© Wild Wild Web 2012