Synonymer.no

skjøte

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bilag

brev

charter

diplom

dokument

dossier

gjeldsbrev

holograf

ihendehaverpapir

note

papir

patent

revers

side

sirkulære

skrift

skriftstykke

skriv

Meningsgruppe: 2

elongere

forlenge

fornye

fortsette

prolongere

strekke

tøye

Meningsgruppe: 3

forbinde

laske

sy

Meningsgruppe: 4

abalienere

avhende

avstå

cedere

endossere

gi

konsignere

overdra

overføre

selge

transportere
© Wild Wild Web 2012