Synonymer.no

skjønnsomhet

Meningsgruppe: 1

common sense

dømmeevne

dømmekraft

fornuft

forstand

judisium

klokskap

omdømme

skjønn

sunt vett

vurderingsevne
© Wild Wild Web 2012