Synonymer.no

skjønnsmessig

Meningsgruppe: 1

arbitrær

egenmektig

etter skjønn

forsøksvis

impulsiv

joker i ermet

lunefull

omskiftelig

på slump

spontan

tilfeldig

ubegrunnet

uberegnelig

uforutsigbar

uforutsigelig

ujevn

umotivert

upålitelig

uregelmessig

ustabil

ustadig

uten begrunnelse

variabel

vilkårlig
© Wild Wild Web 2012