Synonymer.no

skjødesløs

Meningsgruppe: 1

angripelig

ansvarsløs

brokete

derangert

ekstravagant

flokete

forbrytersk

forkastelig

forsømmelig

forsømt

forvirret

gal

greinlaus

hastverks-

hensynsløs

hulter til bulter

innfløkt

jasket

jaskete

kaleidoskopisk

kaotisk

kriminell

lasken

lettsindig

likegyldig

lurvet

lurvete

malproper

med et halvt øre

nonchalant

om hverandre

overfladisk

rotete

ruskete

sjasket

sjaskete

sjusket

sjuskete

slasket

slaskete

sleivete

slumsete

slurvet

slurvete

sluskete

snusket

snuskete

subbete

tankeløs

uaktsom

uansvarlig

ufjelg

uflidd

uforsiktig

uforsvarlig

ugrei

uoppmerksom

uordentlig

uoverveid

uregelmessig

urimelig

uryddig

uskjøtten

ustelt

utilbørlig

utillatelig

vasete

vimsete

vørsløs

åndsfraværende

Meningsgruppe: 2

fart


Andre relevante treff:

skjødesløshet
© Wild Wild Web 2012