Synonymer.no

skilt

Meningsgruppe: 1

alenefar

aleneforelder

alenemor

eneforsørger

enslig

husfar

husmor

Meningsgruppe: 2

adskilt

avgrenset

delt

desentralisert

differensiert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

porsjonert

revet løs

segregert

separert

sondret

sortert

spaltet

splittet

spredt

stykket opp

tildelt

tilmålt

utdelt

Meningsgruppe: 3

brett

disk

flise

helle

lamell

paljett

panel

plakett

plakk

plate

rondell

skive

skjold

spong

stele

takke

tavle

Meningsgruppe: 4

foregangsmann

fører

veiviser

Meningsgruppe: 5

ariadnetråd

pil

vademekum


Andre relevante treff:

atskilt

adskilt

utskilt

skiltvakt

skilte med

særskilt

reklameskilt
© Wild Wild Web 2012